Celem Stowarzyszenia jest:

  • Propagowanie twórczości artystycznej i kulturalnej.
  • Działanie na rzecz rozwoju twórczości muzycznej, teatralnej oraz sztuk pokrewnych. Promocja regionu poprzez działalność artystyczną.
  • Promowanie młodych artystów.
  • Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.
  • Propagowanie różnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu.