Chcemy tworzyć i propagować sztukę, rozwijać talenty, szukać nowych form wyrazu, będąc jednocześnie aktywnym słuchaczem swoich odbiorców. Tworzyć dla, ale nie „pod”, widza. Aktywizować społeczeństwo do partycypacji w sztuce.

Być alternatywą dla publicznych instytucji kultury.