I grupa – Grand Prix – 1000 zł 
II grupa – Grand Prix – 3000 zł
oraz nagrody rzeczowe i specjalne