ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 KWIETNIA 2017 r. !

Poniższe załączniki wraz z nagraniem audio lub video (nie są wymagane nagrania profesjonalne; wystarczy jeden dowolny utwór, bez cięć, który powtórzony może być podczas konkursu) i krótką notą biograficzną należy wysłać na adres:

spizarnia.fan@gmail.com

Potwierdzimy otrzymanie każdego zgłoszenia.

Zgłoszenie – załącznik nr 1

Oświadczenie – załącznik nr 2